Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
  • slideshow

Công thức chuyển đổi nhiệt độ

Đến      
=

Công thức chuyển đổi đô nhớt

Đến      
=
Đến      
=

Công thức chuyển đổi lưu lượng

Đến      
=
Đến      
=

Công thức chuyển đổi áp lực

Đến      
=
Đến      
=

Công thức chuyển đổi hệ mesh, micron

KT lỗ(mm)
+ KT sợi(mm)
=

Công thức tính tốc độ dòng chảy

Lưu lượng(LPM)
+ DK ồng dẫn (mm)
=
Tốc độ dòng chảy (m/s)
Tốc độ dòng chảy (m/s)
+ DK ồng dẫn (mm)
=
Lưu lượng (LPM)