Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
  • slideshow
Thông số bình lọc tiêu chuẩn
  Model bình lọc   BFH1     BFH2     BFH3      BFH4        BFU1       BFU2      PF1P5       K129PP       K500PP
  Số lượng túi lọc chứa 1 1 1 1 1 1 1 1 2
  Size túi lọc sử dụng 1 2 3 4 1 2 5 2 2
  Vỏ bình   Vật liệu Thép không gỉ (Inox) / 304/ 316/ 316L Polypropylene
  Độ dày (mm) 2~3 10 12 18
  Đường kính (mm) 216 139.8 216 159mm 219 500
  Chiều cao (mm) 740 1120 495 595 870 1250 931mm 1040 1615
  Kích thước kết nối (inch) 1/2~3" 1/2~2" 2~21/2" DN50 DN80 DN100
  Trọng lượng bình (kg) 34 43 18 21 40 48 15.3 20.1 99.8
  Lưu lượng dòng chảy (m3/h) 20 45 4.5 9 20 45 20 45 90
  Áp lực làm việc (kg/cm2) 2mm *10bar / 3mm*15bar 6bar

 

Thông số bình lọc nhiều túi
  Model bình lọc BFM400 BFM600 BFM800 BFM1000 BFM1200 BFM1600 BFM1800   BFM2000   BFM2400
  Số lượng túi lọc chứa 2 3 4 5 6 8 9 10 12
  Size túi lọc sử dụng 2
  Vỏ bình   Vật liệu Thép không gỉ (Inox) / 304/ 316/ 316L
  Độ dày (mm) 3~4 3~6 4~8 6~8 6~10 8~10
  Đường kính (mm) 406 486 508 560 600 650 762 762 813
  Chiều cao (mm) 1650~2707
  Kích thước kết nối (inch) 1~12"
  Trọng lượng bình (kg) 100 127 180 180 202 455 525 650 730
  Lưu lượng dòng chảy (m3/h) 90 135 180 225 270 360 405 450 540
  Áp lực làm việc (kg/cm2) 10

Kiểu kết nối đường ống (Inlet/outlet)

Kết nối cho phép với các model bình lọc
            Model bình BFH Series
  • Tiêu chuẩn : Type 1, type 4
  • Đặc biệt : Type 3, type 5, type 6                                                
            Model bình BFU Series
  • Tiêu chuẩn : Type 8, type 9, type 10                                     
  • Đặc biệt : Type 11, type 12

                      Model bình BFM Series

    • Tiêu chuẩn : Type 1, type 3, type 4, type 5, type 6
    • Đặc biệt : Type 2, type 7